Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Υλοποιηθέντα 2012

Προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) το 2012
Τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας (21/01/2012 έως και 11/2/2012)  Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στις τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας για την αποδοτικότερη...

"Έξυπνες" τεχνικές πωλήσεων σε δύσκολους καιρούς
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση των επικοινωνιακών τεχνικών των εκπαιδευόμενων αλλά και των διαχειριστικών τους δεξιοτήτων (διερεύνησης αναγκών και χειρισμού των αντιρρήσεων...

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν στο να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση για όλες τις ισχύουσες αλλαγές στο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων....

Εργασίες τέλους χρήσεως - Κλείσιμο ισολογισμού - Διανομή κερδών
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν: να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση και να δοθούν απαντήσεις σε θέματα όπως: Ποιά είναι η λογιστική διαδικασία κλεισίματος μιας χρήσεως;...

Όλες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πάνω σε όλες τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που επήλθαν από το Μάιο του 2010 μέχρι και το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ...

Εμφάνιση 1-5 από 5 νέα  

< Προηγούμενο 1 Επόμενο >
 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design