Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Υλοποιηθέντα 2013

Τεχνικές είσπραξης οφειλών – Έλεγχος Πιστώσεων
Πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ με τίτλο «Tεχνικές είσπραξης οφειλών – Έλεγχος Πιστώσεων», συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση...

Προγράμματα για την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων μελών του, στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ανθρώπινου...

Διεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης ΛΑΕΚ για 1-25
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών υλοποίησε το 2013 τα κάτωθι διεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης ΛΑΕΚ για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 εργαζομένους:

Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Με σημαντική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ με τίτλο «Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος», συνολικής διάρκειας 6 ωρών...

Open workshop ΣΘΕΒ: Το έξυπνο μάρκετινγκ εργαλείο στην περίοδο της κρίσης
Με σημαντική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 το «Open Workshop του ΣΘΕΒ» με θέμα: «Το έξυπνο Marketing εργαλείο στην περίοδο της κρίσης», συνολικής διάρκειας 4 ωρών...

Οι εργασιακές αλλαγές
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις τελευταίες αλλαγές όπως αυτές προέκυψαν με τους Ν. 4093/12.11.2012 & 4144/18.4.2013 & τις ρυθμίσεις της νέας ΕΓΣΣΕ 2013...

Σχεδίαση με τη χρήση του προγράμματος AutoCad 2D
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τα εφόδια και να μάθουν τις πολλαπλές εφαρμογές του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν χώρους...

Επιμορφωτική ημερίδα ΣΘΕΒ για την κρίση
Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματίες, εκπρόσωποι και στελέχη επιχειρήσεων...

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με το Ν. 4110/13
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν στο να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση για όλες τις ισχύουσες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων...

Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ερμηνεία των νέων απλουστευμένων διατάξεων απεικόνισης των συναλλαγών, από φορολογικής πλευράς και η συμβολή αυτών στην δημιουργία φιλικού...

Εμφάνιση 1-10 από 10 νέα  

< Προηγούμενο 1 Επόμενο >
 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design