Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Με επιτυχία το σεμινάριο: Αλλαγές στη νομοθεσία των Α.Ε.


 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, διοργάνωσε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 σεμινάριο με θέμα: «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 - Άμεση εφαρμογή από 01/01/19».

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 όπου αναδιαμορφώνει πλήρως το νομικό καθεστώς των Α.Ε. που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νόμου και έχει εφαρμογή από 01/01/2019.

 

Ενδεικτικά στο σεμινάριο αναλύθηκαν αλλαγές στις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν σχετικά με την ίδρυση, το μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές των Ανώνυμων Εταιριών. Αλλαγές που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, τα μερίσματα των μετόχων, τη λύση – εκκαθάριση των Α.Ε. αλλά και τις ποινικές διατάξεις.

 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης.

 

Εισηγήτρια του προγράμματος ήταν η κ. Έλσα Δαλαμπύρα δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, LLM (Νομική ΑΠΘ), εξειδικευμένη στο δίκαιο των επιχειρήσεων.

 

 

 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


  

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design