Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Με επιτυχία το σεμινάριο: Αλλαγές στη νομοθεσία των Α.Ε.


 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, διοργάνωσε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 σεμινάριο με θέμα: «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 - Άμεση εφαρμογή από 01/01/19».

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 όπου αναδιαμορφώνει πλήρως το νομικό καθεστώς των Α.Ε. που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νόμου και έχει εφαρμογή από 01/01/2019.

 

Ενδεικτικά στο σεμινάριο αναλύθηκαν αλλαγές στις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν σχετικά με την ίδρυση, το μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές των Ανώνυμων Εταιριών. Αλλαγές που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, τα μερίσματα των μετόχων, τη λύση – εκκαθάριση των Α.Ε. αλλά και τις ποινικές διατάξεις.

 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης.

 

Εισηγήτρια του προγράμματος ήταν η κ. Έλσα Δαλαμπύρα δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, LLM (Νομική ΑΠΘ), εξειδικευμένη στο δίκαιο των επιχειρήσεων.

 

 

 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design