Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Με επιτυχία το σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Οικονομικά για μη οικονομικούς»

 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου, με θέμα: «Οικονομικά για μη οικονομικούς».


Στόχος του σεμιναρίου ήταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των σημαντικότερων αριθμοδεικτών μιας επιχείρησης.


Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο μέσω της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων με ερωτήσεις προς τον εισηγητή.


Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Πατεράκης Μανώλης, επιχειρηματικό στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία διοίκησης από θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και στην κυβέρνηση.

 

 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design