Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Υλοποιηθέντα 2009

Ανοικτά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25
Υλοποιήθηκαν τρία προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) και αφορούσαν: "Αρχειοθέτηση και γραμματειακή υποστήριξη - νέες τεχνολογίες", "Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων - HACCP" και...

Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία διεθνούς εμπορίου
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το πώς θα διεξάγουν τις συναλλαγές του Διεθνούς Εμπορίου, σε EUR ή σε συνάλλαγμα, ελαχιστοποιώντας...

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πάνω στις αρχές της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα ατομικής προστασίας, τη σήμανση...

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πάνω στα επίκαιρα φορολογικά θέματα όπως η Φορολογία εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων), ο ΦΠΑ και ο Κώδικας Βιβλίων...

Πως να οικοδομήσετε μια επιχείρηση ανταγωνιστική και έτοιμη για την Ευρώπη του 21ου αιώνα
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία κουλτούρας ομάδας στους συμμετέχοντες και η ανάπτυξη συνείδησης «ποιότητας» στην εργασία τους. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν θέματα...

Business Logistics
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Business Logistics. Παρουσιάστηκαν οι τεχνικές...

Εισαγωγές – Εξαγωγές η Σύγχρονη Πρακτική / UCP 600 Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες και τις τεχνικές των εισαγωγών και εξαγωγών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να αποκτήσουν τις...

Creative Sales - Τεχνικές Πωλήσεων
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν Δεξιότητες, Αντιλήψεις και Ψυχολογία επαγγελματία με αποτελεσματικότητα που ξεχωρίζει στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς...

Τενχικές είσπραξης ανεξόφλητων υποχρεώσεων
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τις τεχνικές είσπραξης ανεξόφλητων υποχρεώσεων...

Εμφάνιση 1-9 από 9 νέα  

< Προηγούμενο 1 Επόμενο >
 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design