Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
Greek English


Επισκέπτες: counter
 


Τα μέλη του Συνδέσμου

Ο ΣΘΕΒ ιδρύθηκε το 1957 με έδρα την Λάρισα. Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου. Η δράση του χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές των μελών του.

Μέλη του είναι τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις και η δράση του επεκτείνεται σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Μέλη του ΣΘΕΒ μπορούν να είναι επίσης και κλαδικές οργανώσεις επιχειρήσεων, τα μέλη των οποίων θεωρούνται έκτακτα μέλη του ΣΘΕΒ.

Οι επιχειρήσεις μέλη του είναι κάθε μεγέθους. Οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για τις οποίες ο ΣΘΕΒ καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια υποστήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design