Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
Greek English


Επισκέπτες: counter
 


Προφίλ

O ΣΘΕΒ ιδρύθηκε το 1957 με έδρα τη Λάρισα και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου. Αντιπροσωπεύει το ζωντανό κύτταρο της οικονομικής δραστηριότητας, την επιχείρηση στη Θεσσαλία και αποτελεί έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εν γένει την οικονομική ανάπτυξη.

Από την αρχή της δημιουργίας του ΣΘΕΒ, η υπεράσπιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη και διατήρηση καλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του αποτελούσαν τους κύριους στόχους της δράσης του, οι οποίοι με το σωστό σχεδιασμό, την καλή οργάνωση και την ευελιξία προσαρμογής στις εξελίξεις επετεύχθησαν στο μέγιστο βαθμό οδηγώντας τον ΣΘΕΒ σε μία περίοδο ευημερίας.

Ο ΣΘΕΒ αποτελεί σήμερα έναν αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας, προωθεί τις θέσεις του προς την κοινωνία με πίστη στο διάλογο και την κοινωνική συναίνεση και αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων μελών του προκειμένου να διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις του και τις προτάσεις του.

Οι παρεμβάσεις του ΣΘΕΒ για τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος στην επιχειρηματικότητα, για τις ριζικές μεταρρυθμίσεις στις δομές του Κράτους και της Οικονομίας, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι σήμερα σαφώς αποτελεσματικότερες.

Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα σύνολο προκλήσεων, νέες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Ο ΣΘΕΒ υποστηρίζει ενεργά το έργο των μελών του να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με:

-  Την υιοθέτηση άριστων μεθόδων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και έμφαση στην ολική ποιότητα.
-  Τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων στις εξελίξεις της τεχνολογίας.
-  Τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

 

 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design