Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο συνεργασίας ΣΘΕΒ και ΚΕΚ Ν.Α. Λάρισας

Το KEK της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας Α.Ε. και ο ΣΘΕΒ με δεδομένο το ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2007 για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής πολιτικής που σκοπεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού Λάρισας.

Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που εστιάζονται στην παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανεργίας και της απασχόλησης στο Νομό, στη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των ανέργων αλλά και του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού, στην από κοινού μελέτη των αναγκών πρόσληψης νέου δυναμικού κατά επιχειρηματικό κλάδο και ειδικότητα, στην προώθηση καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας σε αντικείμενα που άπτονται του κάθε κλάδου, στην δημοσιότητα και στην προβολή καλών πρακτικών και τέλος στη διοργάνωση ημερίδων στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων ή και οδηγών.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design