Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο συνεργασίας ΣΘΕΒ και Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικτύωσης στην Ρουμανία ο ΣΘΕΒ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που αξίζει να σημειωθεί ότι ιδρύθηκε το 1868 και είναι από τις  μεγαλύτερες Εργοδοτικές Οργανώσεις της Ρουμανίας.

Η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ του Επιμελητηρίου και του ΣΘΕΒ υπογράφθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008 στο Βουκουρέστι από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.  Σορίν Ντιμιτρίου και τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Νίκο Ρώμνιο.

 

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας συνυπογράφθηκαν και συμφωνήθηκαν από τους δύο Φορείς τα παρακάτω:

 

§   Να προωθούν την ανταλλαγή επισκέψεων επιχειρηματικών αντιπροσωπειών από τις δύο πλευρές.

§   Να ανακαλύπτουν τρόπους συνεργασίας σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάσσουν επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία σχετική με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους.

§   Να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες, βιομηχανικές διαδικασίες, πηγές χρηματοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, αιτήματα για joint ventures,  αναγνώριση πιθανών συνεργατών, αλλά και για οικονομικά και εμπορικά θέματα που αφορούν την Ρουμανία και την Ελλάδα.

§   Να υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που οργανώνουν εταιρείες στις χώρες τους στους τομείς που συμφωνήθηκαν παραπάνω.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design