Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο συνεργασίας ΣΘΕΒ και Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Ν. Λάρισας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Λάρισας και ο ΣΘΕΒ προχώρησαν τον Μάιο του 2009 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την επίτευξη στόχων της κοινωνικής πολιτικής που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανεργίας και της απασχόλησης στο Νομό Λάρισας, την προώθηση καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας, τη δημοσιότητα και την προβολή καλών πρακτικών, τη διοργάνωση ημερίδων και την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και οδηγών.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design