Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο συνεργασίας ΣΘΕΒ και ΕΕΔΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στη Λάρισα, στις 11 Ιουνίου 2009, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και η ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας), για ένα κοινό πλαίσιο δράσης με παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Οι δύο φορείς στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες της τοπικής αγοράς για ανάπτυξη αποφάσισαν να συνεργαστούν στην υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με υψηλής αξίας πιστοποίηση από την ΕΕΔΕ, στην από κοινού συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες, σε παρεμβάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), στην οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, στην οργάνωση επιχειρηματικών ομάδων και συναντήσεων στελεχών και επιχειρηματιών και στη σύσταση ομάδων εργασίας στελεχών και επιχειρηματιών για μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design