Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο Συνεργασίας και Συγκρότησης Θεσ/κού «Δικτύου Στήριξης της Απασχόλησης, της Κοιν. Ενσωμάτωσης και Ενίσχυσης της Επιχειρ/τητας»

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΝΕΛΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις», της ΑΕΝΟΛ, του Επιμελητηρίου Λάρισας καθώς και του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΣΘΕΒ υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2009.

Βάσει του Μνημονίου οι υπογράφοντες αναλαμβάνουν τη συγκρότηση δικτύου συνεργασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη συμβολή στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την υποστήριξη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το δίκτυο συνεργασίας στοχεύει στη συντονισμένη και συμπληρωματική δράση/ παρέμβαση του, στο πεδίο πρόληψης καθώς και αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας, η άρση των διακρίσεων, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, η ενίσχυση της θέσης της γυναίκας και των ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η προώθηση πολιτισμού, η προστασία περιβάλλοντος, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας κ.ά.

 

 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design