Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΘΕΒ και Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 στη Λάρισα Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για κοινές δράσεις που έχουν να κάνουν με την προαγωγή ελληνοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων ιδιαίτερα στον Νομό Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα ο ΣΘΕΒ και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συμφώνησαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες στις ΗΠΑ με σκοπό την εκεί προώθηση Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον συμφώνησαν ότι για την επιτυχία αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται συντονισμός και συνεργασία και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίσει τις προσπάθειες αυτές μαζί με όλες τις ανάλογες δραστηριότητες επιχειρηματικών φορέων απανταχού της Ελλάδας διαθέτοντας κάθε μέσο πού διαθέτει. Επίσης, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους τοπικούς φορείς για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητές του έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους τοπικούς φορείς να ενημερώνουν επίσης έγκαιρα τα μέλη τους σχετικά ώστε αυτά να μπορούν να τις αξιοποιούν, αλλά και για να αποφεύγονται χρονικές και ομοειδείς αλληλοεπικαλύψεις.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννος Γραμματίδης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνεργασίες πού αποφασίσθηκαν με τους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς και τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας πού αποβλέπει στη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις του Ν. Λάρισας και των ΗΠΑ με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Νίκος Ρώμνιος δήλωσε ότι η υπογραφή του μνημονίου είναι το επισφράγισμα μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και θα συνεχιστεί με νέες δράσεις προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των επιχειρήσεων της, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών.

Στη συνάντηση για την υπογραφή του μνημονίου από τον ΣΘΕΒ συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος κ. Γ. Τζικούλης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Κερμελιώτης.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design