σθεβ Innotrain Erasmus

Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στη Βιέννη στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Innotrain Erasmus+ από 18 εως 20 Φεβρουαρίου 2019, στη Βιέννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης ΕΕΚ στις συμμετέχουσες χώρες της Ευρώπης.

european union