σθεβ Innotrain Erasmus

Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στη Βιέννη στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Innotrain Erasmus+ από 18 εως 20 Φεβρουαρίου 2019, στη Βιέννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης ΕΕΚ στις συμμετέχουσες χώρες της Ευρώπης.

 

The European Commission supports for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

european union