ΣΘΕΒ

Συμβούλους ακίνητης περιουσίας αναζητά η εταιρεία Remax

Η εταιρεία Remax στα πλαίσια επέκτασης του δυναμικού της, αναζητά Συνεργάτες για πλήρη απασχόληση ως Συμβούλους Ακίνητης Περιουσίας στον Νομό Λάρισας.

Ιδανικό προφίλ:
• Γυναίκες και άνδρες άνω των 28 ετών
• Εμπειρία στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
• Αναπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
• Απόφοιτους Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email: proslipsis2015@yahoo.com με τον ΚΩΔ: REM μέχρι τις 18 Ιουλίου.