σθεβ νέα

Kαθορισμός προσωρινών ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) σε chlorate στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τον καθορισμό προσωρινών ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) σε chlorate (στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης), απεστάλησαν από επιχείρηση μέλος του ΣΘΕΒ η οποία δραστηριοποιείται στην βιομηχανία κονσερβοποίησης φρούτων.

Στην επιστολή επισημαίνεται πως η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια τα οποία προτείνει για τα MRL καθώς και να μην διαχωρίζει τα επίπεδα χλωρικών αλάτων στο πόσιμο νερό και τα τρόφιμα. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι λογικός και φυσικά δεν οδηγεί στην προστασία του καταναλωτή καθώς δεν μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο για την χρήση χλωρίου αλλά και την υπολειμματικότητα των χλωρικών στα τρόφιμα. Το κατάλληλο νομοθέτημα θα έπρεπε εξ αρχής να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πηγές μόλυνσης.