σθεβ νέα

Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ και χρησιμοποιούν την εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Με επιστολή προς την Γενική Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κα Μαρία Καραμεσίνη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών επισημαίνει την μεγάλη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ (0,24%.)

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης παραμένουν σε εκκρεμότητα ως προς την αποπληρωμή από το έτος 2014 και 2015 και ενώ αυτά έχουν ολοκληρωθεί πλήρως δεν έχουν πραγματοποιηθεί αποπληρωμές στις συμμετέχοντες επιχειρήσεις.

Ακόμα και όσες επιχειρήσεις έχουν πληρώσει αρκετά υψηλές εισφορές και μπορούσαν έτσι να υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα, αναμένοντας την επιστροφή των ποσών από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να περιμένουν τέσσερα χρόνια τουλάχιστον να αποπληρωθούν.

Σε μια οικονομία όπου η ανταγωνιστικότητα είναι το ζητούμενο η προπληρωμένη από τις επιχειρήσεις επιμόρφωση των εργαζομένων μοιάζει ως μια κατάσταση δυσλειτουργική και αυτό διότι παρά τις καταβολές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας για τέτοια προγράμματα, το Δημόσιο μαζί με όλες τις άλλες του οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα καθυστερεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να αποπληρώσει τις επιχειρήσεις.

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητάει την άμεση αποπληρωμή των επιχειρήσεων των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποίησαν για τα έτη 2014, 2015 καθώς και τις άμεσες ενέργειες ταχύτατης ενεργοποίησης της διαδικασίας αποπληρωμής των προγραμμάτων.