Εξωτερικός πωλητής

Εταιρεία με πυροσβεστικά είδη αναζητά νέους για τη θέση εξωτερικού πωλητή.

Επιθυμητά προσόντα:
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις
•Κάρτα ανεργίας
•Διάθεση για εργασία

Προσφορά:
•Μόνιμη και πλήρης απασχόληση
•Εταιρικό κινητό
•Εταρικό αυτοκίνητο
•Bonus

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό του σημείωμα στο email: education@sthev.gr