σθεβ νέα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος “ΣΕΒΕΚ”

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος «Σ.Ε.Β.Ε.Κ», ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Αντικείμενο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» της οποίας ο «Σ.Ε.Β.Ε.Κ» είναι Δικαιούχος, είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 1.200 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ή εποχικά εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα μικτό (σύνολο 450€ μικτά) και με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν όσοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής) καθώς και οι εποχικοί εργαζόμενοι.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 05/12/2019 έως 24/01/2020, εδώ.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικά ή να στείλουν με email στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, έως 29.01.2019, τα δικαιολογητικά που προβλέπει η οικεία Πρόσκληση (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο).

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ.: http://katartisi.sevek.gr/

H Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).