Εκπαίδευση στελεχών για το Ψηφιακό Marketing

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα: «Digital marketing crash course», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους μέσω των εργαλείων του digital marketing και των social media καθώς και πόσο σημαντική είναι η σωστή χρήση τους στην εποχή μας.

Αποτελούν πλέον τα κυριότερα μέσα διαφήμισης και η αξιοποίησή τους μπορεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της κάθε επιχείρησης. Μια στρατηγική digital marketing αποτελείται από ένα λεπτομερές σχέδιο για το πώς μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει τα διάφορα κανάλια του digital marketing για να πετύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους.

Ο κύριος στόχος του SEO είναι να βοηθήσει έναν ιστότοπο να κατατάσσεται υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης και να αποκτά οργανική επισκεψιμότητα από τις μηχανές αναζήτηση τόνισε ο εισηγητής του προγράμματος κ. Οικονομίδης .

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη θεσσαλικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με το στρατηγικό και το digital marketing.

Το τμήμα εκπαίδευσης του ΣΘΕΒ προγραμματίζει σειρά προγραμμάτων που στόχο έχουν να συνδράμουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.