Δωρεάν διάθεση ευρωπαϊκών προτύπων για Μέσα Ατομικής Προστασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής λόγω της επιδημικής έξαρσης του κορωνοϊoύ COVID-19.

Προς ενημέρωση των  Κλωστουφαντουργικών εταιρειών

 

Παρακαλώ όπως ανοίξετε τα συνημμένα έγγραφο 1) και 2)

Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΕΛΟΤ για τη δωρεάν διανομή προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και τα σχετικά πρότυπα που απαιτούνται

http://www.elot.gr/1487_ELL_HTML.aspx