Ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ , για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν την ενίσχυση Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ , για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν την ενίσχυση ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών. Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και το ύψος της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο όριο στα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Προθεσμίες: Αρχική προθεσμία μέχρι 10/4

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου από την ΑΑΔΕ

Δείτε τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας

Δείτε  την απόφαση Α. 1076/2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1135/2-4-20, για την ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΜyΒusinessSupport»