Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ

«Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ»

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε τα παρακάτω έγγραφα

Έγγραφο 1 υπ’ αριθ. 39137/15.04.2020  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Συνοδευτικά έγγραφα 2 και 3