Ενημερωτικό για την αναστολή συμβάσεων εργασίας – ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και των περιορισμό της διάδοσης  του κορονοϊού, και ειδικότερα την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής ή συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών, σας αποστέλλουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο : “Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και σε πληττόμενες από την επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις “

Στο κείμενο, παρουσιάζεται το περιεχόμενο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για το έκτακτο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω του covid-19.

Πηγή ΙΝΕ-ΓΣΕΕ