Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας – Fostering Female Entrepreneurship Mindset

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΣΘΕΒ στα πλαίσια συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σας ενημερώνει για το Ευρωπαϊκό προγράμμα FFEM, τον σκοπό του και τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το έργο FFEM στοχεύει στην προώθηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης για γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τον εταίρο Mindshift Talent Advisory και με τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης η κοινοπραξία συζήτησε για τη μελλοντική συνεργασία, με ένα σχεδιασμό δράσεων και κοινών μεθόδων εργασίας.

Επιπλέον, καθορίστηκαν οι ομάδες-στόχοι που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη των Πνευματικών Προϊόντων και των εργαλείων-μέσων διάδοσης του έργου.

Όλοι οι εταίροι εργάζονται από την αρχή του έργου για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που είναι υπεύθυνοι. Επιπλέον, οι πρώτες επαφές και οι δράσεις διάδοσης έχουν πραγματοποιηθεί μέσω συναντήσεων με οργανισμούς, δημοσιεύσεις στο Facebook και στον ιστότοπο του έργου. Πληροφορίες για τους εταίρους του έργου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με συντονιστή το UCE, η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά στις 31 Μαρτίου 2020 με τη συμμετοχή των 5 εταίρων, λόγω της απαγόρευσης ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του Covid 19, το UCE έχει σχεδιάσει εναλλακτικά σχέδια εργασίας για να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση όλων των δράσεων του έργου, ενώ οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι εργάστηκαν για να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Skype πριν από τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, ώστε όλοι οι εταίροι να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η ατζέντα της συνάντησης και το πλάνο εργασίας για κάθε εταίρο επιβεβαιώθηκαν κατά τις συναντήσεις μέσω Skype. Το υλικό εργασίας μεταφορτώθηκε σε έναν κοινό διαδικτυακό χώρο εκ των προτέρων για την κατάλληλη προετοιμασία των εταιρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν και επιβεβαίωσαν τα πρότυπα για την ανάπτυξη των ενοτήτων των Πνευματικών Προϊόντων και της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης. Επιπλέον, στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος του έργου, αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές επικοινωνίας και τα μέτρα για την επερχόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Κορσική.

Το UCE θα συνεχίσει να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και συνολική καθοδήγηση για την ομαλή ανάπτυξη όλων των επερχόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων. Οι εταίροι θα εργαστούν τους επόμενους μήνες για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας C1.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα του έργου είτε από την επίσημη σελίδα του στο facebook.