Έρευνα, εκπαίδευση και πιστοποίηση για το Well-Being στο χώρο εργασίας

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΣΘΕΒ στα πλαίσια συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για το Ευρωπαϊκό προγράμμα WELLy, μέσω του οποίου θα πραγματοποιθεί έρευνα για την Ευεξία στο Χώρο Εργασίας (Work Well-Being) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση σε 3 ελληνικές επιχειρήσεις.

Ως work well-being νοείται η ευεξία, σωματική και ψυχολογική υγεία, στο χώρο εργασίας. Η πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακών προβλημάτων (όπως είναι το εργασιακό άγχος και η μειωμένη απόδοση) που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των στελεχών και των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης αποτελεί προτεραιότητα για το WELLy.

Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των αναγκών που έχουν οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα work well-being. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης υπευθύνων ή managers που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, και θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση αυτών από εμπειρογνώμονες.

Συνολικά, 25 επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη θα συμμετέχουν στην έρευνα και 15 από αυτές θα εκπαιδευτούν. Στην Ελλάδα, 5 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στην έρευνα, 3 από τις οποίες θα επιλεγούν για εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Οι κύριοι στόχοι του WELLy:

 1. Εντοπισμός των αναγκών των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα work well-being (Έρευνα με 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
 2. Καθορισμός του επαγγελματικού προφίλ
 3. Δημιουργία προγράμματος κατάρτισης υπευθύνων ή managers
 4. Εκπαίδευση υπευθύνων ή managers (3 επιχειρήσεις)
 5. Ανάπτυξη Μοντέλου Πιστοποίησης και Πιστοποίησης επιχειρήσεων (3 επιχειρήσεις)
 6. Εγχειρίδιο χρήσης.

Προφίλ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

 • 11 εργαζόμενοι και πάνω
 • να βρίσκονται εντός Θεσσαλίας
 • να μην έχουν εμπειρία στο work well-being

Επιχειρήσεις δηλαδή που

– Δεν απασχολούν ψυχολόγο, ή
– Δεν απασχολούν άτομο στο ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την φυσική και ψυχολογική υγεία των εργαζομένων, ή
– Δεν έχουν λάβει στο παρελθόν αντίστοιχη εκπαίδευση στο work well-being.

Κριτήρια επιλογής:

 • θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ως έδρα τους τη Λάρισα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας
 • οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα έχουν διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι τομείς
 • καλή και άμεση επικοινωνία & συνεργασία με τις υποψήφιες επιχειρήσεις

Πληροφορίες εκπαίδευσης:

 • Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα
 • Η κάθε επιχείρηση θα επιλέξει ποιο άτομο θα λάβει την εκπαίδευση (π.χ. ο διευθυντή της επιχείρησης ή ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ή κάποιος υπεύθυνος τμήματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού)
 • Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021, συνεπώς το πρόγραμμα, διάρκεια και σαφής οδηγίες θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις εκείνο το διάστημα
 • Εκπαιδευτής θα είναι εμπειρογνώμονας που ασχολείται με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την εργασιακή ψυχολογία, πληροφορίες θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο το 2021

Πληροφορίες πιστοποίησης:

 • Η διαδικασία για την πιστοποίηση θα ανοίξει τον Νοέμβριο 2021, συνεπώς λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία θα δοθούν εκείνο το διάστημα
 • Η πιστοποίηση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικών εξετάσεων βασισμένη στα πρότυπα Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης

⏳ Λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 4 Ιουνίου 2020.

➡ Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

ℹ Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και επιπλέον διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τζούλια Μπαχούση e-mail: jbahushi@ied.eu