Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19 – Εργαλεία Χρηματοδότησης

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ τα ανοιχτά Προγράμματα για υποβολή αιτήσεων.