Διαδικτυακή Συζήτηση : Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην μετα-COVID εποχή – Συμμετοχή ΣΘΕΒ

Ο ΣΕΒ και η διαΝΕΟσις διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση την 30η Ιουνίου 2020, στις 18:00, με θέμα: «Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην μετά-covid εποχή». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες αλλά και εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης θα συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης και τα προβλήματα του ΕΣΠΑ, τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εποχή μετά την υγειονομική κρίση. Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεισφέρει στη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων τόσο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σημερινού όσο και το σχεδιασμό του επόμενου ΕΣΠΑ προς όφελος της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Στην διαδικτυακή συζήτηση συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης *

*18:55 – 19:30 Μέρος Γ: Το ΕΣΠΑ αύριο. Προτεραιότητες 2021 – 2027
Πώς το ΕΣΠΑ αντιµετωπίζει προκλήσεις µετά την υγειονοµική κρίση όπως η 4η βιοµηχανική επανάσταση, η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και οι σύγχρονες δεξιότητες; Πώς µειώνεται η γραφειοκρατία, πώς υποστηρίζεται η παραγωγική µεγέθυνση των ΜµΕ αλλά και η περιφερειακή διάσταση της βιοµηχανίας;

 

Βασικοί Άξονες Συζήτησης
Οι συζητήσεις στα πλαίσια της εκδήλωσης αφορούν τρεις βασικούς άξονες:

Μέρος Α. Τα μαθήματα από το ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα

Απολογισμός & Απορρόφηση. Προβλήματα υλοποίησης, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Ανάγκες χρηματοδότησης και επόμενες προκηρύξεις.

Μέρος Β. Οι προτεραιότητες για την επιστροφή στην κανονικότητα

Πώς το ΕΣΠΑ βοηθάει τις επιχειρήσεις να αμβλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, στηρίζει τη ρευστότητα και τις θέσεις εργασίας και δημιουργεί προϋποθέσεις νέας επενδυτικής κινητοποίησης.

Μέρος Γ. Το ΕΣΠΑ αύριο. Προτεραιότητες 2021-2027.

Πώς το ΕΣΠΑ αντιμετωπίζει προκλήσεις μετά την υγειονομική κρίση όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι σύγχρονες δεξιότητες; Πώς μειώνεται η γραφειοκρατία, πώς υποστηρίζεται η παραγωγική μεγέθυνση των ΜμΕ αλλά και η περιφερειακλή διάσταση της βιομηχανίας;

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης με όλα τα θέματα που θα συζητηθούν και τους ομιλητές που συμμετέχουν.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά τη διαδικτυακή συζήτηση και να υποβάλλετε ερωτήσεις από το κανάλι του ΣΕΒ στο YouTube το κανάλι της διαΝΕΟσις στο YouTube, από τη σελίδα του ΣΕΒ στο Facebook και από τη σελίδα της διαΝΕΟσις στο Facebook.