Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1 όροφος).

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης αναμένεται να συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το οικονομικό έτος 01.01.2020 – 31.12.2020
3. Δημοτικά Τέλη εγκατεστημένων επιχειρήσεων
4. Δαπάνες κοινοχρήστων (Ύδρευση, απόβλητα κ.λ.π)
5. Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε.ΒΙ.ΠΕ.ΛΑΡΙΣΑΣ
6. Ασφάλεια και φύλαξη της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
7. Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών (άρθρο 26)
8. Ανοιχτή συζήτηση

Στη Γενική Συνέλευση θα παρίσταται και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Τεμπών κος Γεώργιος Μανώλης, ενώ έχει κληθεί να παραστεί ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κος Αχιλλέας Νταβέλης, καθώς και εκπρόσωποι όλων των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, οι τοποθετήσεις των οποίων, αναμένεται να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία Ε.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Λ, τηλ.: 2410541244 και email: info@vipe-larisas.gr.