Θέσεις εργασίας από βιομηχανική μονάδα στη Λάρισα

Μεγάλη βιομηχανική μονάδα στη Λάρισα ζητά για τις νέες εγκαταστάσεις της:

  • χειριστές
  • τεχνικούς – συντηρητές
  • μηχανολογικής αλλή και ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης, πρακτικούς ή κατόχους πτυχίου Τ.Ε.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογες βιομηχανικές μονάδες.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@lariplast.gr.