Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για την σύσταση “Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας”

Tην ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη σύσταση της «Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας» εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
Η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου, με σκοπό την ενωτική συσπείρωση για την υποστήριξη της βιομηχανίας και την υιοθέτηση μιας σταθερής βιομηχανικής πολιτικής στη Χώρα.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την πορεία της εθνικής οικονομίας, που δοκιμάζεται σκληρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, η επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η βιομηχανία και να εδραιωθεί ως ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας της οικονομίας αναδεικνύεται ως κοινή πεποίθηση.
H διαμόρφωση, η υλοποίηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής θεωρείται εθνικός στόχος ενίσχυσης ώστε να αυξηθεί το μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ της Χώρας στο 12%.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης προς όφελος του βιομηχανικού επιχειρείν της Χώρας και εκφράζει την επιθυμία του να συνεισφέρει με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση του έργου της κυβερνητικής επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση της περιφερειακής οικονομίας και βιομηχανίας.