Έρευνα επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία και στην πιστωτική πολιτική των επιχειρήσεων

Η ICAP διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία και στην πιστωτική πολιτική των επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα – ευρήματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο 13ο Συνέδριο Credit Risk Management που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και αποτελεί πλέον θεσμό στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια Πιστωτικού Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Στις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν θα αποσταλεί δωρεάν, στο e-mail που θα δηλώσουν, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διαρκεί περισσότερο από 8′ και σας διαβεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις σας θα αντιμετωπισθούν ως εμπιστευτικές.

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την έρευνα.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.