Πρόσκληση: Η συμβολή του προγράμματος Copernicus στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για το περιβάλλον και τους πολίτες

Το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/IAAΔΕΤ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνουν ημερίδα για τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του προγράμματος γεω-επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Copernicus, την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς φορείς και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την γεωργία ακριβείας.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού έργου FP CUP, που έχει σαν στόχο τη διευρυμένη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών του Copernicus για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας online.

Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του Copernicus και θέλετε να λάβετε πληροφορίες και υποστήριξη, συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ.

Περισσότερα για το FP CUP

Το FP CUP (Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake) επιδιώκει να ενθαρρύνει την εντατικότερη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών του Copernicus για τη δημιουργία νέων εφαρμογών. Οι δράσεις του έργου υλοποιούνται από Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 48 εταίρων από 23 χώρες και περιλαμβάνουν ενημερωτικές δράσεις όπως ημερίδες και σεμινάρια, δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης φορέων που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Copernicus, δράσεις διασύνδεσης εταιρειών και ερευνητικών φορέων με δημόσιους φορείς καθώς και δράσεις για την εύρεση χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα, αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα είναι διαθέσιμες στην κεντρική ιστοσελίδα του FP CUP.

Περισσότερα για το Copernicus

Το ‘Copernicus’ είναι το πρόγραμμα γεω-επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με βάση δορυφορικά δεδομένα γεω-επισκόπησης και επίγεια (μη διαστημικά) δεδομένα. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα του προγράμματος Copernicus παρέχονται δωρεάν στους χρήστες και αφορούν στους τομείς της Ατμόσφαιρας, της Θάλασσας, της Ξηράς, της Κλιματικής Αλλαγής, της Ασφάλειας και στις Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τον συντονισμό και τη διαχείριση του Copernicus έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.