Επίλυση θεμάτων και αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου της ΒΙΠΕ Λάρισας

Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙΠΕ Λάρισας, ώστε να καταστεί πιο φιλική, βιώσιμη και ανταγωνιστική μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και τη διαμόρφωση κατάλληλων προοπτικών για την ανάπτυξη της περιοχής, ήταν από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8 Σεπτεμβρίου,  παρουσία του κ. Γιώργου Μανώλη, Δήμαρχου Τεμπών και του κ. Ευάγγελου Γκάγκου, Προέδρου της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

“Κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η υποστήριξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή προκειμένου να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επενδύσεων”, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Άμεση προτεραιότητα θεωρείται η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της συνεργασίας του Δημάρχου Τεμπών, των εγκαταστημένων επιχειρήσεων και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ προκειμένου η Βιομηχανική Περιοχή να γίνει ένας σύγχρονος τόπος προσέλκυσης επενδύσεων αντάξια των Ευρωπαϊκών Κρατών. Θεωρείται απαραίτητο να ξεπεραστούν εμπόδια ετών και να γίνουν πραγματικά έργα αναβάθμισης όπως η τοποθέτηση περίφραξης και οπτικών ινών, η αντικατάσταση οδοποιίας και φωτισμού καθώς και η φύλαξη της εισόδου και του χώρου γενικότερα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία τους, για τη διερεύνηση εποικοδομητικών και άμεσων λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, είτε με απευθείας διάλογο, είτε μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας και των φορέων και δεσμεύτηκαν ο καθένας από την μεριά του και τον θεσμικό του ρόλο, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί για την αλλαγή του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής στηρίζοντάς της με καίριες ενέργειες με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων που θα δώσουν κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.