Με επιτυχία τα σεμινάρια του ΣΘΕΒ για τα Ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάρια με θέμα: «Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA» δια ζώσης και διαδικτυακά, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 01 Οκτωβρίου αντίστοιχα, λύνοντας επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν με σαφήνεια οι ανάγκες συμμόρφωσης, τόσο σε ενέργειες, όσο και σε χρονικό προγραμματισμό των δράσεων τους, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο είναι μεγάλες.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν είναι ο κος Νικόλαος Καλαμαράς. Λογιστής, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα.

Ο ΣΘΕΒ προγραμματίζει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για όλους.