mobilise-sme

Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ε.Ε.

Το δεύτερο πιλοτικό έργο του Mobilise SME (Business Exchange and Mobility Program for SMEs) ξεκίνησε επίσημα (EURES, EASI) και έχει τεθεί σε λειτουργία για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος κινητικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι να υποστηρίξει τις κινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά τα ταξίδια ή οι μετακινήσεις έχουν ως στόχο την ευκαιρία για τις ΜΜΕ να:

 1. αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στις εταιρείες υποδοχής
 2. να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων τους
 3. ενισχύσουν την ανάπτυξη των δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους (αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς).

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Mobilise SME:

 • Το έργο περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικού από μία ΜΜΕ που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. σε άλλη ΜΜΕ σε χώρα της Ε.Ε.
 • Το πρόγραμμα επιτρέπει σε εταιρείες με προηγούμενες συμφωνίες ή συνεργασίες να συμμετέχουν
 • Δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχή. Το έργο Mobilize SME εκτελείται συνεχώς μέχρι τα μέσα του 2022.
 • Αποτελείται από προσωρινή κινητικότητα τουλάχιστον 1 μήνα και μέγιστη περίοδο 6 μηνών
 • Το προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται στην Εταιρεία Αποστολής (Sending Company), κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας
 • Η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας εγγραφή στον επίσημο ιστότοπο του έργου ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα τοπικά σημεία επαφής που εκπροσωπούν το πρόγραμμα στις αντίστοιχες περιοχές τους. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι, διευθυντές ή/ και (συν) ιδιοκτήτες.

Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια για καθένα από τα προφίλ:

 • Απαιτήσεις υπαλλήλων και διευθυντών
  – Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας (συνολικά, δηλαδή υπολογίζοντας επίσης την εργασιακή εμπειρία με προηγούμενους εργοδότες. Αυτό μετρά επίσης την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με διαφορετικές ΜΜΕ σε διαφορετικούς τομείς).
  – Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας στις ΜΜΕ που έχει εγγραφεί και στοχεύει να συμμετάσχει.
 • Απαιτήσεις ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών
  – Πάνω από 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας (συνολικά, δηλαδή υπολογίζοντας επίσης την εργασιακή εμπειρία με προηγούμενους εργοδότες. Αυτό μετρά επίσης την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με διαφορετικές ΜΜΕ σε διαφορετικούς τομείς). Η επιχείρηση μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε τομέα.
  – Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι πλήρως ενεργός και παρών στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, είτε σε εκτελεστική είτε σε μη εκτελεστική (διοικητική) θέση.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι ΜΜΕ  μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Εταιρεία Αποστολής (Sending Company): Η εταιρεία της οποίας αποσπώνται ο υπάλληλος, ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης,ο συνιδιοκτήτης και επιθυμούν να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε μια συγκεκριμένη αγορά ή να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω διασυνοριακών μεταφορών σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • Εταιρεία Υποδοχής (Host Company): Η εταιρεία που καλωσορίζει τον υπάλληλο, τον διευθυντή, τον ιδιοκτήτη ή τον συνιδιοκτήτη της εταιρείας αποστολής και αναζητούν την ευκαιρία για επέκταση και/ ή ενοποίηση σε άλλη ευρωπαϊκή αγορά

Κοινοπραξία Mobilise SME 

Η κοινοπραξία συμμετέχει ως εταίρος του έργος και ο ΣΘΕΒ μαζί με 11 άλλες οντότητες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπλεκόμενες χώρες είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, οι ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετάσχουν στο έργο.

Οι εταίροι που διαχειρίζονται αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

 1. Fundación Equipo Humano (FEH, Spain)
 2. Dublin Chamber of Commerce (DCC, Ireland)
 3. Business incubator Novi Sad Drustvo SA, (BINS, Serbia)
 4. Tehnopolis Ltd. Incubator (TERA, Croatia)
 5. Italo-Slovenian Chamber of Commerce (CCIS-TSOK, Italy)
 6. BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC, Slovenia)
 7. The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (FORUM, Italy)
 8. Chamber of Commerce of Austria (WKO, Austria)
 9. Association of Thessalian Enterprises and Industries (STHEV, Greece)
 10. Chamber of Commerce and Industry of Nouvelle-Aquitaine (CCI-NA, France)
 11. Chamber of Economy of Montenegro (CEM, Montenegro)

Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Αυτές οι οντότητες έχουν οριστεί επίσημα από το πρόγραμμα EASI για να συμβάλουν στη δημιουργία επαφών μεταξύ ΜΜΕ στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Mobilise SME.

Το κύριο καθήκον του είναι να διευκολύνει την επιτυχία των ανταλλαγών μεταξύ των εταιρειών υποδοχής και αποστολής, προσφέροντας υπηρεσίες «ταιριάσματος» (όπως προώθηση, ενημέρωση, έναρξη, επικύρωση εφαρμογής, οργάνωση επαφών, έκδοση συμβάσεων, υλικοτεχνική υποστήριξη, και τα λοιπά.).


The content of this publication reflects only the authors’ views, i.e. that of the partners of the project MobiliseSME. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.