Η απόφαση για τον 4ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής

Η απόφαση για τον 4ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, η επιστροφή του 50 τοις εκατό της ενίσχυσης, οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εντάσσονται χωρίς μείωση τζίρου

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου