Θέση εργασίας βοηθού λογιστή

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης με έδρα τη Λάρισα, αναζητεί βοηθό λογιστή για την στελέχωση του τμήματος λογιστηρίου.

Βασικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:
• Λογιστικές καταχωρήσεις διπλογραφικών βιβλίων
• Τήρηση Μισθοδοσίας & Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ
• Διαχείριση πελατών και προμηθευτών
• Γενικές εργασίες λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε διπλογραφική μέθοδο τήρησης βιβλίων
• Πολύ καλή γνώση Μισθοδοσίας
• Πτυχίο Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ & Ms Office
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Επαγγελματική συμπεριφορά, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: efi@noissis.com