Με επιτυχία το σεμινάριο του ΣΘΕΒ με θέμα «Βασικές γνώσεις Word, Excel και Access»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Le@rn it, διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο 24 ωρών, 23 – 27 & 30 Νοεμβρίου (17:00 – 21:00) με θέμα «Βασικές γνώσεις Word, Excel και Access».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουν τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων το περιβάλλον του Microsoft Word, του Excel και της Access και τα χαρακτηριστικά τους μέσω πρακτικής άσκησης ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από θεσσαλικές επιχειρήσεις ενώ πρόκειται να προγραμματιστούν εξετάσεις για την απόκτηση του επίσημου πιστοποιητικού για τις παραπάνω ενότητες του Office.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Δημήτρης Παπάζογλου ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση και στο σχεδιασμό δικτυακών εφαρμογών στο περιβάλλον του Διαδικτύου.