Δράσεις δικτύωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SEE ME GR&OW!

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συνεργασίας του με την EKO Greece σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SEE ME GR&OW! αναζητούνται Έλληνες, νέοι, αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν μέρος σε μια σειρά εκδηλώσεων μάθησης και δικτύωσης.

Το SEE ME GR&OW είναι ένα έργο στρατηγικών συμπράξεων Erasmus + που στοχεύει:

 • στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων αυτοαπασχολούμενων και ανεξάρτητων νέων επιχειρηματιών για την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών
 • στην ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις σημαντικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι (όπως για παράδειγμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς την απασχόληση, λιγότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και λιγότερο ευνοϊκές παροχές σε περίπτωση ανεργίας και εργατικών ατυχημάτων σε σύγκριση με τους παραδοσιακά απασχολούμενους)
 • ανάπτυξη ορθών πρακτικών και προτεινόμενων μορφών δράσης για την επίτευξη ίσων εργασιακών ευκαιριών και δικαιωμάτων

Οι συμμετέχοντες θα:

 • Έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος:
  1) Συνάντηση Kick-Off (διαδικτυακά): 27-28 Ιανουαρίου 2021
  2) 1η εκπαιδευτική κινητικότητα (στην Κύπρο): 22-28 Απριλίου 2021
  3) Διακρατική συνάντηση (στη Σλοβακία): 27-28 Μαΐου 2021
  4) 2η εκπαιδευτική κινητικότητα (στην Ιταλία): 3-8 Σεπτεμβρίου 2021
  5) Διακρατική συνάντηση (στην Ελλάδα ): 21-22 Οκτωβρίου 2021
 • Βελτιώσουν τις σχετικές με την εργασία δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Συναντήσουν και θα δίκτυωθούν με νέα άτομα, με παρόμοιες επαγγελματικές εμπειρίες, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβακία και Ελλάδα)
 • Έχουν τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καλυμμένα από το πρόγραμμα
 • Λάβουν επίσημη αναγνώριση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων μέσω του Youthpass Certificate

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το Info-Pack του έργου.

Κριτήρια επιλογής:
– Έλληνες ιθαγενείς ή επί μακρόν κάτοικοι στην Ελλάδα
– Αυτοαπασχολούμενοι και ανεξάρτητοι επιχειρηματίες
– Ηλικία: 18+
– Άτομα με καλό επίπεδο στα Αγγλικά

Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα έως τις 21 Ιανουαρίου 2021 εδώ.
Για απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@ekogreece.com