Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση: «Πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης» (18/02/2021)

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης», την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου (15.00-16.30).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας για τις πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις σε θέματα χωροταξίας και αδειοδοτήσεων, όπως και τις αλλαγές που επιφέρουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η ενημέρωση θα αφορά μεταξύ άλλων:

  • Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» (αδειοδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων, αδειοδότηση σε επιχειρηματικά πάρκα, περιβαλλοντική αδειοδότηση).
  • Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 για τις νέες περιβαλλοντικές κατατάξεις (κατάργηση «Οχλήσεων», εκσυγχρονισμός κριτηρίων κατάταξης, μετάπτωση εντός ΕΠ, επικαιροποίηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων)
  • Την ΚΥΑ Αριθμ. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270 για το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΠΜΜΜ)
  • Τον Ν. 4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας (βασικές παρεμβάσεις, βελτιώσεις και εκκρεμή ζητήματα, θέματα μεταβατικών διατάξεων)
  • Τα ζητήματα εφαρμογής του αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Θεσσαλίας, υπό το πρίσμα του Ν. 4759/2020 και των ευκαιριών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την εκδήλωση μπορούν να την παρακολουθήσουν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη επιχειρήσεων, μηχανικοί κ.α. ενώ στο τέλος θα υπάρξει δυνατότητα και συζήτηση με τους ομιλητές.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε όπως συμπληρώστε την σχετική φόρμα συμμετοχής έως την Τρίτη 16/02, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης μετά την εγγραφή σας.

 

Χορηγός: Logon ΑΕ