Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ενισχύστε την επιχείρησή σας στην Ε.Ε.: διεθνοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ»

SAVE THE DATE

10 Μαρτίου 2021 

 

Στις 10 Μαρτίου από τις 9:15 π.μ. έως τις 10:15 π.μ. (CET Time), το Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg και ο οργανισμός Fundación Equipo Humano θα διοργανώσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ενισχύστε την επιχείρησή σας στην Ε.Ε.: διεθνοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ», ως εναρκτήρια εκδήλωση για το πρόγραμμα MobiliseSME.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικής κινητικότητας που επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες διασυνοριακές αποσπάσεις για το προσωπικό τους.

Το πρόγραμμα ακολουθεί μια προσέγγιση που συνδυάζει μαθησιακούς στόχους για τους υπαλλήλους, διευθυντές και (συν-)ιδιοκτήτες εταιρειών και διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.

Πολλές επιχειρήσεις βλέπουν σε αυτό το πρόγραμμα την ευκαιρία για να ενισχύσουν τις διεθνείς τους συνεργασίες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στις προκλήσεις που δεν έχουν έρθει ακόμα.

 

Εναρκτήρια εκδήλωση

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, οι εταιρείες και οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς οι χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική προστιθέμενη αξία για αυτές, όχι μόνο βοηθώντας την ενίσχυση της ανάπτυξης και της επέκτασής τους στην Ε.Ε. αλλά και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες στη διεθνοποίηση, την κινητικότητα των εργαζομένων, τις ΜΜΕ και φορείς της Ε.Ε., προκειμένου να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση των ΜΜΕ, τον ρόλο τους στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. και τις ευκαιρίες τους.

Θα είναι επίσης μια ευκαιρία για τις ΜΜΕ να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο με άλλους ομολόγους τους και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες. Η εκδήλωση θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης και ταιριάσματος για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Ομιλητές και περισσότερες λεπτομέρειες

Τα Τοπικά Σημεία Επικοινωνίας (εμπορικά επιμελητήρια, εκκολαπτήρια, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, και εμπειρογνώμονες στην κινητικότητα και τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Ε.Ε.) από το πρόγραμμα MobiliseSME θα παρευρεθούν στο διαδικτυακό σεμινάριο.

Επιπλέον, στο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρευρεθούν και θα παρουσιαστούν εκπρόσωποι των δύο κύριων κλάδων επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην Ε.Ε., συγκεκριμένα:

  • Εκπρόσωπος της Εργασιακής Κινητικότητας, της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων, της Ένωσης EURES από τη Γενική – Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, DG EMPL
  • Και εκπρόσωπος της Ένωσης Διεθνοποίησης των ΜΜΕ από τη Γενική – Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, DG GROW.

 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Εγγραφές

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου εδώ.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο μέσω αυτής της φόρμας.