Ερωτηματολόγιο για νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο του έργου: «Youth Finance Academy -YFA-»

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συνεργασίας του με την EKO Greece σας ενημερώνει για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Youth Finance Academy -YFA-” στα πλαίσια της δράσης Στρατηγικές Συμπράξεις – Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών εργαλείων που θα εφοδιάσουν νέους επιχειρηματίες ανά την Ευρώπη με γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή λήψη οικονομικών αποφάσεων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της νεοσύστατης επιχείρησής τους και για την ενδυνάμωσή τους ως οικονομικά καταρτισμένων πολιτών.

Καίριο κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η παρακάτω έρευνα που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εργαλείων της YFA.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέους/ νέες επιχειρηματίες από 18 – 30 ετών οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τις οικονομικές τους γνώσεις ώστε να έχουν τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης τους αλλά και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

Η συμπλήρωσή του παίρνει περίπου 10 λεπτά.