Η ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ε.Ε. θέμα συζήτησης στο webinar του MobiliseSME

mobilise-sme

Η 10η Μαρτίου 2021 ήταν μια σημαντική ημερομηνία για την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς.
Εκείνη την ημέρα, η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος MobiliseSME – ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας των επιχειρήσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – πραγματοποιήθηκε.

 

Τι είναι το MobiliseSME;

Χρηματοδοτείται από τον άξονα EURES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Aπασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), το MobiliseSME είναι το πρώτο πρόγραμμα κινητικότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ΜΜΕ. Με βάση ένα επιτυχημένο πιλοτικό έργο που υλοποιήθηκε μεταξύ 2015 και 2017, το πρόγραμμα προάγει διεθνείς συνεργασίες μεταξύ των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ χρηματοδοτώντας αποσπάσεις εργαζομένων σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του MobiliseSME είναι να ενισχύσει τη διεθνοποίηση των Eυρωπαϊκών ΜΜΕ, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και να δημιουργήσουν μια κοινή μεθοδολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα συστήματα κινητικότητας των εργαζομένων στις ΜΜΕ.

Εν ολίγοις, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση όλου του δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, στη δωρεάν κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και σε μία από τις πιο πολύτιμες περιουσίες της, τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η κοινοπραξία του MobiliseSME διευθύνεται από το Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg και από τον οργανισμό Fundación Equipo Humano, μαζί με άλλες 11 διεθνείς οργανισμούς.
Οποιαδήποτε εταιρεία από οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να συμμετάσχει. Άλλες επιλέξιμες χώρες
είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αλβανία, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

 

10 Mαρτίου: Εναρκτήρια Εκδήλωση

Με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης του MobiliseSME, το Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg μαζί με τον οργανισμό Fundación Equipo Humano, πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σεμινάριο «Ενισχύστε την επιχείρησής σας στην Ε.Ε.: διεθνοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τις ΜΜΕ».

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες και τους εκπροσώπους τους, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθιστώντας τες πιο ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις.

Την εκδήλωση – που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά – παρακολούθησαν συνολικά 153 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από διάφορους τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και επιχειρηματικές ενώσεις, εκκολαπτήρια, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Τοπικοί οργανισμοί ανάπτυξης, Εμπορικά γραφεία στο εξωτερικό, και περιφέρειες). Επίσης, συμμετείχαν τα διάφορα Τοπικά Σημεία Επικοινωνίας (εμπειρογνώμονες σχετικά με την κινητικότητα και τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.) και εκπροσώποι των δύο κύριων επιχειρήσεων και των κλάδων ΜΜΕ σε επίπεδο Ε.Ε., η Γενική – Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ενσωμάτωσης και η Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, την Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα & τις ΜΜΕ (DG EMPL και DG GROW).

Ομοίως, η Marta Templado (Διευθύνων Σύμβουλος της Turiart) και ο Claudio Cristofori (ιδιοκτήτης της J&K Jabalito & Karma Viaggi), μοιράστηκαν την εμπειρία και την ιστορία επιτυχίας τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Και οι δύο εταιρείες βρίσκονταν στη Βαλένθια και στη Μπολόνια, αντίστοιχα, με στόχο τον σχεδιασμό νέων τουριστικών διαδρομών, την κατάρτιση στις γλώσσες, και τη δημιουργία νέων επαφών. Η επιχειρηματική τους συνεργασία έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

Μια νέα ευκαιρία για εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. ανέπτυξε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει την κινητικότητα των εργαζομένων και τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ.

Μέχρι τώρα, δεν υπήρχε ειδικό πρόγραμμα που να υποστηρίζει τους υπαλλήλους να μετακινούνται σε άλλες εταιρείες εκτός της χώρας τους και να ανταλλάσσουν γνώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του MobiliseSME.

Στο τρέχον πλαίσιο, όπου πολλές εταιρείες επανεξετάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, το MobiliseSME τους επιτρέπει να αποκτήσουν προοπτική, νέες δεξιότητες και γνώσεις. Χάρη στο MobiliseSME, οι εταιρείες μπορούν να ανακατευθύνουν και να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, ειδικά εκείνες που πλήττονται σοβαρά από τους περιορισμούς της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας.

Αυτή είναι η άποψη της Marta Templado, Διευθύνων Σύμβουλος της Turiart και συμμετέχουσα στο πρόγραμμα: «Όταν άκουσα για το πρόγραμμα MobiliseSME, το είδα ως ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα την ιταλική αγορά, να μάθω μια νέα γλώσσα και να αποκτήσω μελλοντικούς πελάτες, ειδικά τώρα που όλα βρίσκονται σε ακινησία στην Ισπανία».

Στο ίδιο πνεύμα, ο José Enrique Val, Διαχειριστής του ευρωπαϊκού έργου του οργανισμού Fundación Equipo Humano επισήμανε ότι «το πρόγραμμα MobiliseSME έχει γίνει μια νέα ώθηση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς τους επιτρέπει να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους καθώς και να αναπτύξουν και να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την μετά – COVID πραγματικότητα».

Ο Alfonso Cadenas, Συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου του οργανισμού Fundación Equipo Humano, τόνισε
«τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, ενώ το πρόγραμμα MobiliseSME μπορεί να επιτύχει μεγάλες συνέργειες με άλλα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συμπληρωματικά”.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Denis Genton (DG EMPL) και ο κ. Crispin Waymouth (DG GROW) συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα MobiliseSME προσθέτει στις «πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καθώς και «στην ανθεκτικότητα των ΜΜΕ και την αυτόνομη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς’’.

 

Πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο MobiliseSME

Το πρόγραμμα προσφέρει διεθνή τεχνική και οικονομική βοήθεια στις ΜΜΕ οργανώνοντας και υποστηρίζοντας βραχείες αποσπάσεις (1 έως 6 μήνες) σε εταιρείες άλλων χωρών της Ε.Ε. Αυτές οι αποσπάσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μηνιαίες επιχορηγήσεις έως 1.100 €.

Ταυτόχρονα, το MobiliseSME προσφέρει επίσης εξατομικευμένες συνεδρίες σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησης των προϊόντων, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες εταιρείες να μπορούν να επωφεληθούν από τα εκτεταμένα δίκτυα στα οποία ανήκουν τα Τοπικά Σημεία Επικοινωνίας, αυξάνοντας έτσι την προβολή τους σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης στις ΜΜΕ διάφορα εργαλεία και πληροφορίες για να βρουν επιχειρηματικούς εταίρους στην Ε.Ε., να επεκτείνουν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού τους.

 

Πώς να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο MobiliseSME είναι εύκολη: ξεκινήστε με την επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα MobiliseSME. Εκτός από τις ΜΜΕ, μπορούν επίσης να συμμετέχουν ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι και μονοπρόσωπες εταιρείες. Το επόμενο βήμα θα ήταν να επικοινωνήσετε με ένα από τα Τοπικά Σημεία Επικοινωνίας στην Ε.Ε. Καθοδηγούν, εγγράφουν και υποστηρίζουν τις ΜΜΕ κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι εγγραφές επιτρέπονται στην πλατφόρμα matchmaking μέχρι τα μέσα του 2022.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, οι ΜΜΕ μπορούν να γράψουν στο email support@mobilise-sme.eu.

 


 

 

Το έργο “Mobility Exchange Programme for SME Staff” MobiliseSME, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EaSI (EURES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020-2022.
Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, δηλαδή την άποψη των εταίρων του έργου MobiliseSME. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.