Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO, ως ένα από τα 33 μέλη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, που απαρτίζουν την Ένωση, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνεδρίασης της για το 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι υπεύθυνες πολιτικής του γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες κ.κ. Giulia Scaglioni και Francesca Alampi, παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Ένωσης AREPO για το 2021 καθώς και τις εξελίξεις σε πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα των τροφίμων, όπως η Πολιτική Ποιότητας, η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η Πολιτική Προώθησης, η Πολιτική Εμπορίου, το νέο θέμα των μη Αγροτικών Γεωγραφικών Ενδείξεων και τα Κρασιά Προέλευσης.

Συζητήθηκε επίσης αναλυτικά το θέμα της προτεινόμενης υποχρεωτικής επισήμανσης των τροφίμων στο πλαίσιο της στρατηγικής από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η Πρόεδρος της Ένωσης AREPO κ. Ειρήνη Χουδετσανάκη παρουσίασε τη θέση και τις προτάσεις των ελληνικών Περιφερειών, όπως αυτές είχαν αποφασισθεί ομόφωνα σε προσύσκεψη, που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με αυτές προτάθηκαν τροποποιήσεις των κριτηρίων κατάταξης των προϊόντων στις διατροφικές κατηγορίες με σκοπό να αρθούν αδικίες, που αφορούν ελληνικά ποιοτικά προϊόντα καθώς και προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτάθηκε επιπλέον η προσθήκη δεύτερης επιμέρους σήμανσης ανά προϊόν, όπου το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για παράδειγμα θα προηγείται από άλλα υποδεέστερης ποιοτικά κατηγορίας ελαιόλαδα, καθώς και τα ΠΟΠ, ΠΓΕ θα προηγούνται από άλλα ομοειδή τους είδη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη της Ένωσης AREPΟ εκφράστηκαν θετικά στις θέσεις αυτές και υποστήριξαν ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό σύμβουλο στο κοινό έγγραφο θέσης της Ένωσης AREPO.
Η Πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής Περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d’Azur και Αντιδήμαρχος της πόλης Νίκαια στη Γαλλία, Agnès Rampal, αναφέρθηκε εκτεταμένα στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ετικέτας με την ονομασία «Μεσογειακό προϊόν» ή «Μεσογειακή διατροφή», ενώ τα στελέχη της Περιφέρειας Καταλονίας παρουσίασαν το Καταλανικό Στρατηγικό Σχέδιο Τροφίμων 2021-2026.

Στη Γενική Συνέλευση, που συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι από τις 33 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες μέλη της Ένωσης ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση του Γενικού Γραμματέα Laurent Gomez, για νέα παράταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης έως το Σεπτέμβριο του 2021.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας AREPO, Δρ. Δημ. Σταυρίδης, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΑΟ Λάρισας καθώς και τα μέλη της Ομάδας κ. ‘Έλ. Καματέρη, Γενική Δ/τρια του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, η κ. Στ. Παπαδημοπούλου, Τμηματάρχης και η κ. Λ. Διαμαντή υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.