Αρθρο της εφημερίδας Ελευθερίας για την Υπηρεσία Διασύνδεσης Εργασίας του ΣΘΕΒ

Δώδεκα χρόνια επιτυχούς και δυναμικής δράσης συμπληρώνει φέτος η υπηρεσία «Διασύνδεση Εργασίας» του μεγαλύτερου εργοδοτικού φορέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΣΘΕΒ. Προσανατολισμένη στην άμεση, έγκυρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ανέργων της Περιφέρειας, από το 2009 έως και σήμερα, η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε ο συνδετικός κρίκος των ανέργων με την αγορά εργασίας, συνεισφέροντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τροφοδότηση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Δίχως να υποκαθιστά και να καλύπτει τον ρόλο του ΟΑΕΔ, αλλά τουναντίον, δρώντας υποστηρικτικά σε αυτόν, έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αναπτύξει έναν δίαυλο επικοινωνίας για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων της περιοχής με τα προσόντα και τις δεξιότητες όσων αναζητούν απασχόληση. Και αυτό γιατί στη βάση δεδομένων του ΣΘΕΒ υπάρχει ένα πλήθος βιογραφικών σημειωμάτων από όσους αναζητούν εργασία και ταυτόχρονα οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Από την ημέρα λειτουργίας του, πάνω από 1.500 βιογραφικά σημειώματα στάλθηκαν στον ΣΘΕΒ, ενώ την τελευταία τριετία ο Σύνδεσμος συγκέντρωσε 268 βιογραφικά και δέχτηκε 80 αιτήματα από μέλη επιχειρήσεις του για την κάλυψη θέσεων. Παρενθετικά να επισημανθεί πως από τον συνολικό αριθμό των βιογραφικών που συγκεντρώθηκαν, το 49% προέρχεται από άνδρες, ενώ το 58% από γυναίκες. Η σημαντική διαφορά, της τάξεως του 20%, που σημειώνεται ανάμεσα στα δύο φύλα αποδεικνύει τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την αναζήτηση εργασίας…

Όπως επισημαίνει στην «Ε» η γενική διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, «η υπηρεσία «Διασύνδεση Εργασίας», ασχολείται τόσο με τη σύνδεση των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής. Απώτερος στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη σύζευξη θέσεων εργασίας – αναγκών των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που αναζητούν εργασία».
Η βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, εμπλουτίζεται καθημερινά και αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ που έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να επιλέγουν στελέχη από ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, με βάση το επίπεδο σπουδών τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εργασιακή τους εμπειρία, κ.ά.
Προς την κατεύθυνση αυτή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στείλουν την αγγελία τους για αναζήτηση προσωπικού, η οποία αναρτάται σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα (www.sthev.gr).

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Πώς όμως λειτουργεί το Γραφείο και τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Γραφείου Διασύνδεσης;
«Πρωτίστως το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τις επιχειρήσεις, όπου αυτές κρίνουν απαραίτητο και αναγκαίο σύμφωνα με την πολιτική τους, τονίζει η κα Καματέρη. Η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις εργασίας και οι δυνατότητες επιδότησης των θέσεων εργασίας είναι κυρίαρχο μέλημα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει:
* Για τους ανέργους – δυνητικά εργαζόμενους: Καταχώριση του βιογραφικού τους σημειώματος και αποστολή του στις σχετικές προσφερόμενες θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις, ενημέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως θέσεις εργασίας όπως προσφερόμενες θέσεις εργασίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους τελειόφοιτους των Πανεπιστημιακών Σχολών.
* Για τις επιχειρήσεις: Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής αγοράς σε θέσεις εργασίας, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις της διασύνδεσης εργασίας και τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για προγράμματα νέων θέσεων εργασίας. Ο ΣΘΕΒ, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, συνεργάζεται και με τα γραφεία διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ στην περιοχή της Λάρισας, καθώς και τον ΟΑΕΔ.

 

ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
«Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης», προσθέτει η κ. Καματέρη, «αξιολογείται θετικά τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους δυνητικούς εργαζόμενους και αποδεικνύεται από τα αιτήματα που έρχονται καθημερινά στον Σύνδεσμο είτε για ανεύρεση εργασίας είτε για ζήτηση υποψηφίων προς εργασία. Είναι σαφές πως χρειάζονται ικανότητες για την επιτυχή υποστήριξη των ανθρώπων στην εργασία, ιδίως των ανέργων. Η Υπηρεσία Διασύνδεσης Εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ τους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρούνε το «κατάλληλο» προσωπικό. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η αδιάλειπτη σχέση του ΣΘΕΒ με τις επιχειρήσεις και η συχνή επικοινωνία μας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Στη διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρείας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο, από τους ανθρώπους που εργάζονται και δημιουργούν σ’ αυτήν. Οι έρευνες και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι οι εταιρείες που διοικούν καλύτερα τους ανθρώπους τους αποδίδουν πολύ πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου τους, απολαμβάνοντας υψηλότερες επιδόσεις παραγωγικότητας και κερδοφορίας.

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Από την πλευρά του το στέλεχος του Γραφείου, Ελένη Ευαγγελοπούλου, σημειώνει πως «με την Υπηρεσία Διασύνδεσης προσπαθούμε να λειτουργούμε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους δυνητικά εργαζόμενους. Πιστεύουμε ότι τα καταφέρνουμε, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ατόμων που για αρκετό διάστημα ήταν σε κατάσταση αναζήτησης εργασίας και τους δόθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες μέσω του Συνδέσμου. Φυσικά, η υποστήριξη των επιχειρήσεων, που αποτελούν κύριο μέλημα του ΣΘΕΒ, μέσω της διασύνδεσης είναι μία από τις καθημερινές εργασίες μας. Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις – μέλη μας, ώστε να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους στην ανεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ τους για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας».