Θέση εργασίας από την Exalco A.E.

Η επιχείρηση – μέλος του ΣΘΕΒ Exalco A.E. αναζητά μηχανικό για πλήρη απασχόληση, στην έδρα της εταιρείας στη Λάρισα.

📍Προϋποθέσεις
✔Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
✔Άριστη γνώση Autocad 2D & 3D
✔Ευχέρεια χρήσης MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
✔Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
✔Ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής εργασίας, τήρησης προθεσμιών και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
✔Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα

📧 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλου το βιογραφικό τους στο hr@exalco.gr μέχρι 31/5/2021.