Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε τα νέα βιομηχανικά κτίρια της Cosmos Aluminium Α.Ε.

Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την προκατασκευή και ανέγερση των νέων βιομηχανικών κτιρίων της Cosmos Aluminium Α.Ε. στη Λάρισα.

Η νέα αυτή βιομηχανική μονάδα καταλαμβάνει μια έκταση 12.000 τ.μ. και αποτελείται από στεγασμένους βιομηχανικούς θαλάμους και αποθήκες.

Τα νέα κτίρια αποτελούν επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης της Cosmos Aluminium, που κατέχει από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα.

Η ΑΡΜΟΣ ξεκίνησε την παραγωγή των προκατασκευασμένων κτιρίων τον Νοέμβριο του 2020 στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στην Λάρισα. Τον σκελετό του κτιρίου απαρτίζουν προκατασκευασμένα υποστηλώματα, ζεύκτα, δοκάρια και τεγίδες τα οποία μετά την παραγωγή τους μεταφέρθηκαν και ανεγέρθηκαν στο έργο από εξιδικευμένο συνεργείο της εταιρείας. Η παραγωγή και ανέγερση των κτιρίων ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 5 μήνες, τηρώντας έτσι το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Την γενικό εργολαβία των επεκτάσεων της Cosmos έχει αναλάβει η κατασκευαστική SOLIS A.E.

Η ΑΡΜΟΣ ταυτόχρονα ολοκληρώνει έργα αξίας πλέον των 6 εκατομμυρίων ευρώ σε προκατασκευασμένα βιομηχανικά κτίρια συμπεριλαμβανομένου του νέου εργοστασίου χαρτιού της Intertrade (Softex), επέκτασης μεγάλης βιομηχανίας στο Κιλκίς και κτιρίου στα διυλιστήρια Κορίνθου της Μότορ Οιλ.

Στην περιοχή της Θεσσαλίας έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη κατασκευή του σχολείου στο Δαμάσι, για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ, καθώς και την προκατασκευή του νέου σχολείου στο Μακρυχώρι για την ΕΚΤΩΡ ΑΕ.

Κοινός στόχος όλων των έργων της ΑΡΜΟΣ είναι η χρήση της προκατασκευής ως εργαλείο για την παροχή καινοτόμων και ποιοτικών λύσεων, υψηλής ανθεκτικότητας και πυροπροστασίας για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος.