Διαδικτυακό σεμινάριο του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Deloitte Academy διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου, ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση» μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Επισκόπηση Σεμιναρίου

Το σεμινάριο Ενδοομιλικής Τιμολόγησης στοχεύει στην ανάπτυξη της θεμελιώδους γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Το σεμινάριο θα παράσχει τις βασικές έννοιες της ενδοομιλικής τιμολόγησης της παγκόσμιας συζήτησης για την διάβρωση της βάσης και την μετατόπιση των κερδών και τις πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον που επηρεάζουν πολυεθνικούς ομίλους. Αποσκοπεί επίσης, στην εισαγωγή της αλληλεπίδρασης της ενδοομιλικής τιμολόγησης και των ευρύτερων τεχνικών τομέων της φορολογίας, των οικονομικών και της λογιστικής.

Διάγραμμα

Ημέρα 1 Βασικές έννοιες την Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

 • ορολογία
 • διπλή φορολογία
 • αρχή των ίσων αποστάσεων με παραδείγματα
 • φορολογικός σχεδιασμός

Ημέρα 2 Ελληνικό και διεθνές νομικό δίκαιο

 • ορισμός «συνδεδεμένων προσώπων»
 • υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με ενδοομιλικές συναλλαγές
 • πρόστιμα
 • βασικά σημεία των εγκυκλίων της φορολογικής αρχής και κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη
 • συγκρισιμότητα
 • μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών με έμφαση σε όσες χρησιμοποιούνται συχνότερα
 • οικονομική ανάλυση
 • επαναχαρακτηρισμός ενδοομιλικής συναλλαγής

Γιατί να συμμετάσχω

 • Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν βασικές τεχνικές γνώσεις πάνω στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle)
 • Θα αναπτύξουν μια ολιστική κατανόηση των βασικών στοιχείων και σταδίων μιας τυπικής ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Θα αναπτύξουν μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση των πτυχών της ενδοομιλικής τιμολόγησης της BEPS, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών τομέων και των ευκαιριών για πολυεθνικούς ομίλους.
 • Θα καταλάβουν το ελληνικό νομικό πλαίσιο της ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Θα παραμείνουν ενημερωμένοι για τις πρόσφατες εξελίξεις στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οικονομολόγους, φορολογικούς επαγγελματίες, δικηγόρους και φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι η κ. Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, Manager, Transfer Pricing και ο κ. Ηλίας Παρασκευόπουλος, Tax manager, Transfer pricing στελέχη της Deloitte με πολυετή εμπειρία σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών.

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι:
Μέλη του ΣΘΕΒ: 160€
Μη μέλη ΣΘΕΒ & Ιδιώτες: 210€

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.