Νέα θέση εργασίας από εταιρεία τροφίμων στη Λάρισα

Εταιρεία τροφίμων – μέλος του ΣΘΕΒ αναζητά χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (κλάρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι Τετάρτη 15 Ιουνίου με κωδ. Br στο email: education@sthev.gr.